Hodina pohybu navíc se zaměřuje na žáky ve školních klubech či družinách. Cílem je podle NÚV povzbudit zájem dětí o sport obecně, ukázat jim zábavu a příjemné zážitky spojené s pohybem.

Na pomoc učitelům a trenérům byla připravena nová metodika s náměty pro vedení hodin pohybových aktivit.

Je třeba mít kvalitní trenéry a sportoviště

Program byl původně jako jednoletý schválen v květnu 2015. Organizační stránku zajišťoval NÚV, obsahovou pak NÚV ve spolupráci s metodickými týmy pro práci s mládeží zapojených sportovních svazů.

Do programu se přihlásilo téměř 180 škol. Některé spolupráci ještě před zahájením ukončily, protože se jim nepovedlo zajistit kvalifikované trenéry a učitele tělesné výchovy.

Podmínkou účasti je totiž vedle zajištění přístupu na potřebná sportoviště také kvalitní vedení aktivit lidmi vyškolenými k vedení sportovní přípravy dětí a mládeže. Celkem tedy v prvním roce realizovalo pokus 160 ZŠ s bezmála 290 trenéry nebo školenými pedagogy a 7500 žáky prvních až třetích ročníků.

Nevyhraněnost her

Ačkoli za vývojem metodiky stojí šest olympijských sportovních svazů kolektivních sportovních her (fotbal, hokej, basketbal, házená, volejbal a ragby), principem naplňujícím program je nevyhraněnost her. Rozvíjení dovedností žáků má tedy být sportovně nespecifické.

V průběhu školního roku projdou žáci propedeutikou vyvinutou experty na sportovní didaktiku napříč sporty. Nad rámec hlavního cíle, zvýšení zdatnosti a zlepšení vztahu k pohybu, vlastnímu tělu a jeho ovládání, je vedlejším produktem programu prevence předčasné sportovní specializace, k níž dochází v některých sportovních klubech.

Vědomá jednota

Podaří se však skutečně zajistit, aby to bylo pro děti kvalitní a smysluplné? A jakým způsobem?

„Zajistit kvalitu rozhodně pomohou zkušenosti trenérů a metodiků pro práci s mládeží,“ napsal Novinkám manažer Hodiny pohybu navíc Petr Koubek. „Ty jsou vtěleny do metodického doporučení, které je oporou trenérům ve školách.“

Připomněl i důležitost angažovanosti učitelů a trenérů působících ve školách pro projekt. „Tvoříme vědomou jednotu, na což státní aktivity často zapomínají. Setkáváme se, podporujeme učitele přímo ve školách, mají také možnost konzultovat problémy, nezatěžujeme je zbytečnou administrativou.“

Dochází rovněž k přímé podpoře ve školách – byla vytvořena síť tzv. evaluátorů, kteří školy navštěvují a diskutují s učiteli a ředitelem o organizačních a obsahových záležitostech Hodiny pohybu navíc.

„Ohlasy ze škol a názory vyjádřené učiteli a zejména žáky a jejich rodiči v dotazníkovém šetření z prvního roku ukazují, že jsou děti nadšené, z aktivit se neomlouvají a velmi je baví,“ řekl Koubek.

Doplnil také, že případná zranění nebo materiální škody řeší ihned pojišťovna. Za rok došlo jen ke čtyřem takovým případům.