Děti z prvních až třetích ročníků základních škol mají možnost pod vedením trenérů nebo učitelů navštěvovat zdarma v družině hodinu zaměřenou na sportovní hry. Stačí souhlas rodičů.

Autoři programu reagují na skutečnost, že sportovní hry ze škol mizí, případně se realizují jen ty nejpřístupnější.

I pro méně sportovně zdatné

Sportovní hry mají být pro děti atraktivní, motivovat je a umožňovat rychlé střídání různých aktivit. Do projektu se navíc na rozdíl od řady běžných sportovních oddílů mohou zapojit i děti méně nadané, které k pohybu zatím mají spíše vlažný vztah.

„Na hodinu pohybu navíc mám velmi dobré ohlasy. Budu tento program podporovat i od září,“ řekla Valachová.

Žádná „hodina vybíjené navíc“

Tréninky vede 300 trenérů nebo učitelů, kteří se mohou řídit metodickou příručkou. Cílem je, aby sportovní aktivity děti bavily. Rovnoměrně jsou pro ně připraveny rychlostně-silová cvičení bez míče, individuální činnosti s míčem a hry v menších skupinách.

„Hodina tělocviku navíc je možným nástrojem, který pomůže řešit současný stav dětí a mládeže. Dnešním dětem chybí pohyb, ale hlavně ten správný pohyb,“ napsala Novinkám poslankyně a členka podvýboru pro sport Markéta Wernerová (ČSSD).

„Problém je, že u dětí narůstá nejen obezita, ale například i bolesti zad. Je to špatným držením těla,“ pokračovala. Proto by se podle ní měly tyto hodiny pohybu navíc zaměřit na držení těla a aktivaci hlubokých svalů, tedy na poznání vlastního těla.

„Rozhodně by se dle mého názoru nemělo jednat o cosi jako hodinu vybíjené navíc,“ upozornila.

Plánuje se změna hodin tělocviku

Řada učitelek prvního stupně není připravena k odbornému vedení hodin tělesné výchovy, jak zaznělo na zmíněné tiskové konferenci. Ministryně proto uvedla, že školství plánuje do dvou let změnit obsah hodin tělocviku.

Celkově však nejde jen o samotné pohybové aktivity. „V Karlovarském kraji jsme se rozhodli podpořit projekt, který učí děti nejen správnému držení těla, ale soustřeďuje se i na výživu. Cesta ke zdraví našich dětí je i taková, že by měly znát, co která potravina v jejich těle ‚dělá‘,“ dodala Wernerová.