Nejbližší přiblížení asteroidu, který byl objeven v roce 2003, nastalo ve 14:06 SEČ, od té doby se objekt opět od Země vzdaluje.

Astronomové v uplynulých dnech opakovaně veřejnost ujišťovali, že žádné nebezpečí srážky nehrozí. Popírali i fámy, že asteroid může na celé planetě vyvolat sérii zemětřesení. [celá zpráva]

Podle astronomických měřítek byl průlet nicméně těsný. Poslední ještě těsnější průlet se uskutečnil 31. října na anglosaský svátek Halloweenu. Těleso bylo vzdáleno 500 000 kilometrů, tedy 1,3 vzdálenosti Země od Měsíce. [celá zpráva]

Další očekávaný průlet asteroidu v blízkosti Země nastane v roce 2029. Asteroid Apophis proletí ve vzdálenosti desetkrát menší, než jsou od sebe Země a Měsíc, tedy asi kolem 30 000 kilometrů. Ale ani od Apophisu nečekají vědci žádné nebezpečí.