Metodická příručka a další doprovodné materiály byly na portále rvp.cz k dispozici nejen učitelům ze zapojených škol, ale také všem ostatním. Budou zde dostupné i nadále, včetně případných aktualizací.

„Součástí metodických materiálů jsou nově vytvořené pyramidy výživy a pohybu. Má to takový ohlas, že ministerstvo zdravotnictví dokonce zvažuje, že by jimi nahradilo ty své současné,” uvedl Tupý.

Pohyb nejen při tělocviku

Děti se seznamovaly se zásadami správných stravovacích návyků a důležitou součástí programu byl také pohyb. Ten se nekonal jen izolovaně ve vymezeném čase, například při hodinách tělocviku.

„Byla snaha nabízet pohybové aktivity během celého dne ve škole, například o přestávkách nebo při výuce jiných předmětů,” řekl manažer programu.

Programu se v pilotních školách zúčastnilo 255 třídních učitelů a téměř 5700 dětí. Školáci ho hodnotili velmi pozitivně. Na stupnici odpovídající škále známek se průměr pohyboval od 1,28 po 1,94. To je tedy známka 1 minus, poznamenal Tupý.

Program by se mohl využít i u MŠ

Pedagogové se mohli obracet na odborníky na výživu i pohybové aktivity, kteří do škol jezdili pravidelně jednou za měsíc.

„Chceme se pokusit vytvořit v každém regionu centrum s těmito odborníky, kam by se učitelé mohli přijít poradit,” řekl Tupý.

S ministerstvem školství chce NÚV jednat také o dalším pokračování programu. Nabízí se možnost využít to i v mateřských školách, kde Tupý vidí ještě větší potenciál na zlepšení životního stylu dětí.

„Učitelky jsou tam s dětmi opravdu celý den. Navíc se v tomto věku dají lépe ovlivňovat chuťové preference dětí a návyky. U starších je už těžší, aby si zvykly na chuť zdravých potravin, pokud je z domova neznají,” doplnil.