Internetový dotazník společnosti Než zazvoní, která se věnuje marketingu pro školy, v září vyplnilo více než tři tisícovky žáků devátého ročníku z náhodně vybraných škol po celé zemi.

Více než polovina z nich si teprve začíná zjišťovat informace o konkrétních středních školách, podmínkách přijímacího řízení a následného studia. Tři čtvrtiny začínají volbou oboru, podle něhož si vybírají konkrétní školu.

Hlavní jsou dny otevřených dveří

Nejdůležitějším zdrojem informací jsou dny otevřených dveří. Jednapadesát procent žáků posledního ročníku ZŠ tuto akci považuje za velmi důležitou, pouze desetině jsou dny otevřených dveří lhostejné. Na dalším místě jsou reference současných studentů.

Většina dětí také považuje za podstatné informace na školních webech. Před specializovanými školskými rozcestníky dávají při hledání internetových stránek konkrétní školy přednost běžným vyhledávačům. Klíčovou roli hraje první dojem, protože deváťáci obvykle web navštíví maximálně dvakrát.

Šance na práci či VŠ

Při rozhodování o střední škole nebo učilišti kladou žáci devátých tříd největší důraz na kvalitní výuku a zvýšení šancí na získání práce nebo přijetí na vysokou školu.

Bezmála čtyři pětiny deváťáků ještě své možnosti dalšího studia neprobíraly s výchovným poradcem ve škole. Bezmála polovina dotázaných se ale chce tomuto tématu věnovat při osobní konzultaci s tímto pracovníkem, pětina tak hodlá učinit hromadně v rámci celé třídy.