Záchranný archeologický výzkum, který olomoučtí archeologové z NPÚ pod vedením Hany Dehnerové podle Staňka prováděli v červnu a v červenci v Jánského ulici, kde již třetí sezónu pokračuje výstavba bytových domů, stejně jako v předchozích letech přinesl nová zjištění.

„Potvrdil především pokračování osídlení z pozdní doby bronzové,“ zdůraznil Staněk. V odkryté ploše bylo zjištěno celkem šest zásobnicových jam o průměru kolem jednoho metru, zahloubených až jeden metr do podloží, a pět mělkých jam kruhového půdorysu hlubokých do půl metru s průměrem většinou 1,5 metru.

Mamutí kel v rukou konzervátorky Anny Večeřové

Mamutí kel v rukou konzervátorky Anny Večeřové

FOTO: NPÚ Olomouc

Jedna byla téměř vyplněna mazanicí – vypálenou „omítkou“ stěn, svědčící o přítomnosti nadzemní stavby. Tu potvrzuje i přítomnost několika linií kůlových a sloupových jam. Z nálezů byla nejvíce zastoupena keramika – úlomky hrnců, šálků či amfor a hliněné přesleny.

Dalším poměrně významným objevem bylo zachycení sídlištního objektu náležícího kultuře s vypíchanou keramikou mladší doby kamenné, tedy z doby cca 5000 až 4700 před naším letopočtem. „V předchozích sezónách archeologických výzkumů byla keramika této kultury zastoupena pouze jako příměs ve výplni mladších jam. Jedná se teprve o čtvrtou lokalitu této kultury v rámci Velké Olomouce,“ dodal Staněk.