Černá veledíra v galaxii M60-UCD1, jež se nachází 54 miliónů světelných let od Země, je pětkrát hmotnější než podobný objekt ve středu Mléčné dráhy. Výskyt tak mohutného objektu ve středu takové galaxie - z astronomického hlediska miniaturní - není přitom příliš pravděpodobný. Vědce proto jeho existence utvrzuje v přesvědčení, že galaxie M60-UCD1, která je v porovnání s Mléčnou dráhou 500krát menší, vznikla odtržením od mnohem většího útvaru.

„Neznáme žádný další způsob, jak vysvětlit, že máme tak velkou černou díru v objektu tak malém,“ řekl časopisu Nature utažský astronom a vedoucí výzkumu Anil Seth.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Galaxie M60-UCD1

Hvězdy trpasličí galaxie M60-UCD1 jsou přitom velice husté. V naší galaxii lze pouhým okem pozorovat kolem čtyř tisíc hvězd, zatímco ve výše uvedené by bylo možné vidět těchto těles až milión.

Obr uprostřed trpasličí galaxie

Černá díra je formou závěrečného stadia hvězd. Je natolik hmotným tělesem, že z jejího okolí kvůli gravitaci nemůže uniknout žádný objekt včetně světla. Hranice oblasti, kterou již světlo (elektromagnetické záření) nemůže překročit, se nazývá horizont událostí. Za černou veledíru se označuje objekt, který je nejméně miliónkrát hmotnější než Slunce.

Také Mléčná dráha má ve svém středu černou veledíru, její hmotnost je však ekvivalentem pouhých čtyř miliónů Sluncí a tvoří méně než 0,01 procenta celkové hmotnosti galaxie. Pro srovnání černá veledíra v galaxii M60-UCD1 tvoří 15 procent hmotnosti galaxie.

„Je to úžasné, uvědomíme-li si, že Mléčná dráha je 500krát větší a tisíckrát těžší než trpasličí galaxie M60-UCD1,“ dodal Seth.