Podle zástupce ředitele Ústavu lékařství a biologie Syčova jeden kmen termofilních bakterií existujících v prostředí bez kyslíku dokázal ve vesmíru přežít. Navíc ho dokonce nezahubil návrat na Zemi se žhavým průletem atmosférou.

"Meteority mohou z vesmírného prostoru přinést spory mikroorganismů, které mohou přežít i vstup do hustých vrstev atmosféry," prohlásil vědec při mezinárodní konferenci, která se podle serveru konala v Ruské akademii věd, s poukazem na výsledek zmíněného třicetidenního experimentu.

Rusové vypustili Bion-M1 na oběžnou dráhu 19. dubna. Na palubě tohoto aparátu, který opět přistál 19. května, bylo 45 myší, 15 gekonů, osm pískomilů, hlemýždi, kolonie různých mikroorganismů, jiker či kolekce rostlin a semen. Cílem experimentu bylo zjistit účinky pobytu ve vesmíru, včetně kosmického záření, na živé organismy. Výsledky by mimo jiné měly pomoci v přípravě dlouhodobých pobytů lidských posádek ve vesmíru, například při cestě na Mars.

Přežily vysoké teploty

Experiment většina osazenstva satelitu nepřežila, částečně vinou selhání přístrojů nebo kvůli stresu. S vysokou "úmrtností" ale vědci tak jako tak předem počítali.

Syčov vysvětlil, že mikroorganismy byly po dobu experimentu umístěny ve speciálním zařízení na vnější straně družice. Při vstupu do atmosféry se pak povrch kosmického přístroje rozpálil až na několik tisíc stupňů. A jeden kmen mikroorganismů přesto dokázal podle vědce přežít.

Agentura ITAR-TASS v souvislosti s tímto experimentem napsala, že vědci ho zamýšlejí v příštím roce zopakovat s použitím družice Foton-4.