Kasičky jsou rozmístěny například v obchodních centrech a na sportovištích. Příspěvek je určen nejen na pomůcky, asistenci, léčbu, ale i na pomoc při hledání práce. Posílat lze i dárcovské SMS. Časově neomezenou sbírku otevřela Nadace Jedličkova ústavu.

„Z této veřejné sbírky hradíme příspěvky na základě celoročně přijímaných individuálních žádostí od současných i bývalých studentů a klientů JÚŠ do 30 let věku,“ říká Veronika Kulíková, koordinátorka marketingu nadace.

Peníze ze sbírky poputují i do dalších organizací, které pomáhají handicapovaným dětem a mladým lidem užít si život naplno a bez bariér.

„Cílem sbírky je podpořit lidi s tělesným postižením v jejich všeobecném rozvoji. Snažíme se, aby měli kvalitní podmínky nejen ke studiu, ale podporujeme i projekty, které jim umožní zapojit se třeba do sportovních aktivit,“ dodává ještě Kulíková.

Grantový program v minulosti umožnil například vznik specializovaných letních táborů, vzdělávání dětí s handicapem v běžných školách, ale i začlenění do pracovního trhu.

Lidé, kteří chtějí pomoci, mohou přispět libovolnou částkou přímo na transparentní účet č. 350350/5500 u Raiffeisenbank nebo poslat dárcovskou DMS PROJEDLICKU nebo DMS ROK PROJEDLICKU na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho nadace obdrží 27 Kč. V případě roční podpory se každý měsíc po dobu jednoho roku automaticky odečte částka za jednu DMS.