Na své si přijde opravdu každý. K mání jsou tábory putovní jako vodácké, turistické a cykloturistické. Hodně žádané jsou zážitkové tábory, třeba již zmiňovaný airsoftový a koňský, ale lze sem zařadit i tábory se zaměřením na různá sportovní odvětví, horolezectví apod.

V poslední době se objevují tábory inspirované různými počítačovými hrami a filmy, jako například Pánem prstenů, anebo Hvězdnou bránou. Na většině táborů je připravena i celotáborová hra.

S tím, jak se klade stále větší důraz na vzdělávání, přibývá i vzdělávacích táborů. Nejčastěji se prázdnin využívá ke zdokonalování znalostí cizího jazyka a právě takto zaměřených táborů je na internetu široká škála.

Přestože pro děti nemusí být příliš lákavé věnovat učení i prázdniny, na jazykovém táboře to nemusí být tak bolestivé.

Postav si vznášedlo

„U nás například probíhá výuka angličtiny metodou nenuceného zapojení do konverzace včetně nepřetržitého kontaktu s cizojazyčným prostředím a má úspěch i u těch dětí, které ještě nejsou jazykově příliš zdatné, příliš nadané, nebo které si nevěří a stydí se samostatně navázat hovor v cizím jazyce,“ popsal zakladatel táborů Summer Time Camps Ing. Josef Syka.

Děti na jeho táboře stráví s rodilým mluvčím tři hodiny dopoledne a dvě odpoledne, poté se věnují hrám, sportu, plavbě na pramicích, výletům, večer pak diskotékám či karaoke.
„Díky anglické konverzaci i při těchto aktivitách, a to nejen s vedoucími lektory, ale i s vrstevníky z jiných zemí, si nová slova a obraty osvojují překvapivě rychle a na rozdíl od klasického školního biflování přirozenou cestou,“ doplnila Lucie Klabanová ze Syka Agency.

Podobně nenápadně vzdělávací může být také třeba Soustředění mladých matematiků a fyziků, které pořádá Matematicko-fyzikální fakulta UK. Tábor je určen pro středoškoláky a slibuje netradiční program a zážitky. Kromě přednášek od lektorů fakulty si totiž táborníci můžou vyzkoušet vyrobit „nejrůznější přístroje (váhy, hodiny, větrné ‚elektrárny‘, ‚sluneční pec‘, vznášedlo, skener, atd.)“, uvádějí organizátoři.

Slibují také různé pokusy s oscilátory, elektromagnetickým polem, lasery, kapalným dusíkem, zrakovými klamy či chromatografií. To vše provází zábavný program.

Tábor na jeden den

Oblíbené jsou i přírodovědné tábory, které se často provozují jako příměstské. V poslední době začalo příměstských táborů přibývat, v některých regionech jich už je prý dokonce více než pobytových.

Příměstský tábor, kde děti tráví pouze většinu dne a na večer jsou doma, je totiž levnou variantou pobytového tábora. Mnohdy stačí je navštěvovat jen v určité dny.

„Rodiče přes léto nemají mnohdy šanci dát dítě do družiny, takže je někam přes den posílají, a večer je mají doma pod kontrolou. Mohou být hodně zajímavé, ale je to spíše týdenní kurz, nebo kroužek,“ řekl k tomu Jaroslav Syrový, provozovatel Táboření.cz.

Podle něj jsou tím děti ochuzeny o společnou večerní zábavu, jako jsou diskotéky, nebo noční bojovky.

Táborů opět přibyde, doufají vedoucí

Trend příměstských táborů odpovídá obecnému stavu, kdy táborů postupně v posledních deseti letech ubývá. Mnoho táborů v poslední době skončilo, protože nemohlo naplnit kapacity a staly by se pro organizátory prodělečné. Kromě toho, že se populace dětí obecně snižovala, také rodiče se přestali o tábory zajímat a raději investovali do dovolené u moře. Dnes mají rodiče navíc hluboko do kapsy, a tak je pro ně příměstský tábor přijatelnou alternativou.

Vedlejším efektem by mohlo být zkvalitnění táborů, protože lze předpokládat, že zanikaly především tábory s neblahou pověstí, a ty přeživší se musí snažit.

Nicméně mezi nadšenci pro táboření se očekává, že v brzké době by mělo přijít oživení, jakmile doroste do věku šesti let generace babyboomu, který vyvrcholil v roce 2008.

Kromě toho, že si rodiče mohou od dětí ulevit, existuje řada dalších důvodů, proč je budou na tábory posílat. „Tábor může být vzdělávací, může dětem něco dát, mohou si něco vyzkoušet, aplikovat nějaké vědomosti, ale hlavně ukáže nějakou samostatnost. Je jen na dítěti, jakým způsobem se dokáže začlenit do kolektivu, jakým způsobem dokáže využít, co umí, apod. Je to trénování na budoucí život,“ říká Syrový.

Podíl táborů podle zaměření
Zaměření Zastoupení
Klasické tábory 25,28 % 
Zážitkové 20,45 % 
Koňské 8,38 % 
Sporty 6,25 % 
Turistika cyklo 5,26 % 
Umělecké 4,12 % 
Jazykové3,84 % 
Zahraniční 3,69 % 
Fantasy 2,56 % 
Taneční 1,99 % 
Počítačové 1,28 % 
Pro rodiče s dětmi 1,28 % 
Zdroj: www.taboreni.cz