Studenti i pedagogové kritizují děkana pro jeho nejasnou personální politiku, v jejímž rámci podle nich museli odejít kantoři, kteří byli pro školu přínosem. Demonstranti tvrdí, že už reálně hrozí úpadek úrovně výuky.

Podle jedné z organizátorek protestu studentky Hany Smrčkové se Klaus zastavil u jednoho z transparentů hlásajícího „Nechceme se rozloučit“ s paletou fotografií kantorů, kteří už museli odstoupit.

„Doufám, že demonstrujete za kvalitu výuky, ale nejsem si tím jist,“ poznamenal prý Klaus.

Rezignoval už i proděkan

Smrčková si postěžovala, že se jim protest pokusilo zhatit několik zaměstnanců školy, když v přímém televizním přenosu oblehli prostor s transparenty na podporu Ševčíka. Transparenty prý byly vytištěny na děkanátu. „To přesně koresponduje s tím, jak se chová,“ řekla Smrčková.

Vedení fakulty se brání, že činnost školy není nijak ohrožena, a to ani v rovině pedagogické, ani v rovině vědecké. „Žádný exodus vyučujících, který by chod katedry ohrozil, se nekonal, nekoná a ani nehrozí,“ stojí v oficiálním stanovisku vedení fakulty.

Podle ní byli do 6. února propuštěni jen čtyři vyučující.

Studenti se podle ní snažili děkana několikrát oslovit, například peticí, ale jejich snahy vyšly vniveč. Nakonec se pokusili strhnout pozornost děkana vyvěšením plakátů ve škole.

„Děkan ale na nás poštval ostrahu,“ popsala reakci děkana Smrčková. To už došla trpělivost i proděkanovi pro studium Danielu Šťastnému a rezignoval na svou funkci.

Vedení fakulty k incidentu uvádí, že „při zachycení nedovoleného výlepu plakátů v prostorách VŠE došlo k incientu s pracovníky ostrahy VŠE, včetně fyzického napadení jednoho z nich“. Takvý scénář ale studentky popírají.

Podle Smrčkové byla Šťastného rezignace poslední kapkou, která vedla studenty k otevřenému protestu před jednáním vědecké rady.

Vedení zase tvrdí, že kampaň založenou na zavádějících informacích rozpoutali učitelé, kteří se cítí vedením poškozeni. Hájí se i podporou Akademického senátu, který prý žádná pochybení děkana neshledal.