Vědci považují svůj objev za průlomový, dosud se totiž nepředpokládalo, že by se mezoamerické kultury, které byly pověstné deformací lebek, vyskytovaly i v této části Mexika.

Mezi pozůstatky, podle výsledků testů tisíc let starými, je i několik lebek s dentálními deformacemi. Převažují však lebeční deformace. Předpokládá se, že změnou tvaru lebky procházeli tehdejší členové společnosti již v mládí a po nabytí správného tvaru byli uznáni dospělými. Většina pohřbených byli mladiství, je tedy zřejmé, že tuto tradici mnoho obyvatel nepřežilo.

„Lebeční deformace sloužila v mezoamerických kulturách k oddělení jedné společenské skupiny od další a také k rituálním účelům, to znamená například jako obřadní přechod do dospělosti. Společně s dentálními deformacemi ukazuje tento nález na promíchání tradic v oblasti dnešního severního Mexika,“ uvedla pro Daily Mail ředitelka výzkumu Cristina Garcia Morenová.

Výzkum na pohřebišti stále probíhá, cílem vědců je zjistit přesný etnický původ pohřbených.