Dinosaurus byl velký asi jako kočka, v přední části zobáku podobného papouščímu měl dva ostré špičáky a za nimi další zuby, kterými mohl rozmělňovat rostlinnou potravu. Tělo ještěra pokrývaly štětiny podobné dikobrazím. Dinosaurus dostal vědecký název Pegomastax africanus.

Věci dinosaura rekonstruovali z vykopávek v jižní Africe.

Věci dinosaura rekonstruovali z vykopávek v jižní Africe.

FOTO: Reuters

Výsledky analýzy fosilií zveřejnil Paul Sereno z Chicagské univerzity, podle kterého je existence větších zubů s ostrými hranami u býložravého dinosaura ojedinělá.

FOTO: Reuters

Pegomastax africanus patří do skupiny takzvaných heterodontosauridů. Někteří vědci tvrdí, že maso nebo alespoň hmyz tvořily důležitou část jejich jídelníčku. Sereno ale v článku v odborném časopise ZooKeys tvrdí, že tesáky s větší pravděpodobností hrály roli při soubojích a v sebeobraně.