Ministr školství Petr Fiala zákon uvedl s tím, že změny mají napravit chyby, kterých se stát na maturantech dopustil. „Není to v žádném případě krok zpátky, je to jenom to, že neuděláme krok kupředu,“ řekl k tomu ministr.

Zásadní změnou totiž je zrušení dvou obtížností státní zkoušky. Příště bude už jediná úroveň pro všechny. Dvě úrovně si původně vyžádali ředitelé škol, aby známka z těžší maturitní zkoušky byla směrodatná pro vysoké školy, které by ji mohly mít na zřeteli u přijímaček. Usnadnění přijímacího řízení vypuštěním vyšší úrovně maturity tedy odpadá.

O těžší zkoušku mezi studenty nebyl zájem, přihlásilo se k ní jen 3,5 procenta studentů. Kromě toho letos na jaře pobouřily maturanty přespříliš těžké testy vyšší verze matematiky, z nichž propadali i premianti a které měli za náročné také protřelí matematici.

Vlna kritiky se sesypala také na hodnocení slohových prací z češtiny, které letos poprvé známkovali externisté. Jen u jednodušší verze propadlo 7,7 procenta maturantů, což je téměř pětinásobek v porovnání s rokem 2011. Slohy se budou tedy hodnotit opět na školách. Jak řekl před časem ministr Právu, neznamená to, že slohy budou hodnoceny neobjektivně, měly by však být hodnoceny spravedlivěji s ohledem na to, co byli studenti na svých školách učeni.

20 dní na odvolání

Navzdory plánům zůstanou jen dva povinné předměty namísto tří. Studenti budou maturovat z češtiny a jako druhý povinně volitelný předmět si mohou vybrat buď cizí jazyk, nebo matematiku.

Ministerstvo také upustilo od zavedení občanského a společenskovědního základu a informatiky mezi maturitní předměty, protože by se to podle ministra neobešlo bez rizik a problémů.

Novela také studenty připraví o stres spojený s přípravou přezkumného řízení. Na odvolání nebudou mít jen pět resp. osm dní, ale dvacet.

V dané verzi by zkouška dospělosti měla fungovat po další dva roky, dokud nebude expertní komisí citlivě připravena jiná, všestranně užitečnější verze maturity. Zatím se o jejích parametrech vedou jen dohady, ale jak nastínil například poslanec Walter Bartoš, do budoucna by mohly být zvlášť maturitní zkoušky pro gymnázia, střední odborné školy a učiliště. Hovoří se také o digitalizaci maturit a volně dostupných testech.

Fiala se změnami spěchá, aby maturita byla hotová do 14. listopadu, kdy maturitní proces v podstatě začíná. Novela je proto naroubována na již delší dobu rozjednaný návrh rozpočtového určení daní, podle něhož budou příspěvky na školáky dostávat jen obce, které školy či školky mají.