A seznámilo se s učitelkou, jež už ví, že její výplatní páska bude zase chudší. Možná se dítko seznámilo i s novým ředitelem, protože ten starý kvůli novele zákona a výběrové komisi dosloužil. A pokud na to ředitel přistoupí a zkrátí přestávky, tak bude žák chodit domů dřív. Nezbedové ustrnou, až si jejich rodiče pozve škola na kobereček, kde podepíšou smlouvu o Individuálním výchovném plánu.

Málo peněz, málo muziky

Resort se dlouhodobě potýká s nedostatkem financí, letos to ale bude ještě těžší, protože školy nemohly letošní úsporná opatření rozložit do celého roku, ale vlastně s nimi začínají až nyní.

Řada ředitelů proto musela svým podřízeným sáhnout na výplaty, což znamená pro učitele minus pár stovek, mnohdy ale i tisíc. Zaznamenán byl dokonce případ, kdy kantor přišel ze dne na den o sedm tisíc korun. Školy ani nedostanou od ministerstva 800 korun na výbavu prvňáka, jak bylo zvykem. Dotaci o celkové výši 85 miliónů korun přesunul resort právě na platy učitelů. A také byly podstatně sníženy prostředky na učební pomůcky. Ještě v roce 2009 na ně resort přerozděloval 1,4 miliardy korun, dnes je to jen 640 miliónů.

Všem problémům budou čelit na řadě škol zbrusu noví ředitelé. Jejich funkční období bylo dosud neomezené, ale zákon ho nyní stanovil na šest let. Na stovkách škol už během srpna proběhla výběrová řízení.

„K obměně ředitelů došlo ve více než jedné třetině veřejných škol. Negativní dopad neočekáváme, předpokládáme, že zřizovatelé vybírali z možných uchazečů ty nejvhodnější, kompetentní k výkonu funkce ředitele školy,“ uvedl pro Právo ministerský náměstek Jindřich Fryč. Dodal, že každý ředitel musí projít proškolením.

Méně času na oběd

Nejžhavější novinkou je vyhláška, která má usnadnit život především dětem z venkova, jež do svých škol dojíždějí. Ředitelům umožňuje zkrátit desetiminutové přestávky na pět minut a velké odpolední přestávky na oběd na půlhodinu. Kromě toho nemusí dopolední vyučování končit pátou hodinou, ale lze je protáhnout i na šest vyučovacích hodin.

Tuto vyhlášku si vydupali na ministerstvu školství sami ředitelé, ač u minulého ministra nepochodili. Nyní už nabývá platnosti a byla k ní dodána i povinnost pro školy, aby zajistily dozor nad dětmi během odpolední pauzy.

Pozvolna, ale přece se začíná šířit po školách výuka nového písma. Písmo zvané Comenia Script se více podobá tiskacímu písmu a bylo zavedeno kvůli tomu, že prý krasopis není po světě znám a ani Evropané ho nejsou schopni rozluštit. Na některých školách, které si ho loni odzkoušely, sklízí chválu, protože se prý písmo děti učí rychleji.

Smlouvy s rodiči prý pomohly

Má však i své odpůrce, podle nichž je krasopis úhlednější i praktičtější, protože se jím píše rychleji. Navíc psát tiskacím se prý může naučit každý později. Problém mají kritikové i s tím, že se dětem údajně nedaří spojovat písmena ve slova, mezery mezi písmeny a slovy jsou často nerozpoznatelné.

„Nové písmo by mělo být revolucí ve výuce psaní na 1. stupni. Je třeba zvážit důsledky toho, co tato revoluce může přinést,“ poznamenal Fryč.

Na základě úspěšného projektu Smlouvy s rodiči chce ministerstvo rozšířit i na další školy tzv. Individuální výchovné plány. V rámci projektu učitelé s rodiči problémových dětí podepisují jakousi nezávaznou dohodu, podle níž se budou snažit zlepšit chování své ratolesti, a to v konkrétních bodech, které učitel popíše. Ke smlouvě se má přistupovat až ve chvíli, kdy nepomůže ústní domluva.

Ačkoli smlouva nenese známky formálního závazku, podařilo se loni díky ní jednání mnoha problémových dětí zlepšit, a tak ministerstvo zvažuje Individuální výchovné plány převést ze zkušební fáze do podoby metodického dokumentu pro školy, které mají s chováním žáků problémy.

„V řadě případů vedl ke kýžené nápravě už samotný proces řešení problémů ještě před podpisem samotného Individuálního výchovného plánu,“ řekl Fryč.

Znovu testy pro páté a deváté třídy

Již druhým rokem se budou školy v pilotní fázi seznamovat s testy 5. a 9. tříd pod taktovkou školní inspekce. Ta si zatím jen ověřuje, k čemu všemu lze testy v budoucnu využívat.

Zatím se uvažuje jen o tom, že by jejich výsledky měly sloužit školám pro informaci, jak si vedou v celostátním srovnání, a o svých dovednostech by se měl něco dovědět i žák.

V tomto školním roce budou do testů zahrnuty nové typy úloh. Žáci se letos z výsledků také dovědí, jak si v daných oblastech vedou.

Inspekce zavádí také elektronickou databázi úloh, která poslouží učitelům k procvičování látky.