Centrum pro přípravu maturit (Cermat) ale připravilo pro repetenty příručku, která je má na slohy připravit tak, aby se vyvarovali zbytečných chyb.

Průšvih se slohy byl totiž dán nejen nejasnostmi kolem hodnocení, absencí dvojích posudků, čímž by se hodnocení stalo objektivnějším, ale především nedostatečnou informovaností studentů, na co se při slohu soustředit, aby splnil kritéria Cermatu.

Držet se tématu a útvaru

Od středy visí na stránkách www.novamaturita.cz návod, jak úspěšně složit maturitní zkoušku ze slohu, a je zjevné, že na přísnosti Cermat neslevil. Mimo jiné v příručce Cermat upozorňuje, ve kterých případech dostává žák za svou práci automaticky nula bodů, a tedy bezvýhradně propadá.

„Písemná práce je hodnocena nula body, když píšete o něčem jiném (např. místo přípravy palačinek popisujete přípravu česnekové polévky, místo povolání zdravotní sestry popisujete povolání hasiče, místo o festivalu fotografie píšete o filmovém festivalu apod.),“ uvádí jako příklad Cermat.

Hodnotitelé pak budou sledovat, zda se studenti neodchýlili od slohového útvaru. Pokud například sklouznou od úvahy k polemice, opět dostanou nula bodů. Stejný konec je čeká, jestliže text bude kratší, než je stanovený minimální rozsah, tj. 200 až 250 slov.

Jak chápat zadání?

Cermat například vysvětluje, jak se mají studenti popasovat se zadáním. Podle Cermatu může zadání formulovat otázku, ze které má student vycházet, a jako příklad uvádí zadání typu „Podle čeho poznáte, že Vás mají rodiče rádi?“. V tomto případě by prý maturanti neměli psát o současných trendech ve výchově.

Zadání také může nastolit problém, s nímž se má polemizovat. Takže podle Cermatu by se při názvu „Láska na první pohled nemá se skutečnou láskou nic společného“ nemělo psát o tom, že láska na první pohled není skutečná láska.

„Názvem zadání může být i citát, ten vymezuje základní myšlenku, například: ‚Svět je tuze malý a o náhody tu není nouze‘,“ uvádí dále Cermat s tím, že student by se neměl rozepisovat o tom, že náhody neexistují.

Kvůli slohům se Cermat stal terčem kritiky, když se ukázalo, že písemnou práci nezvládly tisíce maturantů včetně premiantů a jinak vynikajících studentů. Různí hodnotitelé, kteří prošli školením Cermatu, ale do systému externího hodnocení slohových prací se nezapojili, svědčili o tom, že některé nedostatečné práce byly hodnoceny neobjektivně a zasloužily by si více bodů.

Proti maturitě se pak odvolalo přes osm tisíc studentů, uspěly však jen stovky. Na doporučení ombudsmana už dva studenti napadli odvolací proces u brněnského krajského soudu.