„Myšlenka pořádat takové kurzy vznikla před jedenácti lety, protože tady nebylo nic zaměřené na českou kulturu,“ vysvětluje vedoucí kurzu Marie Poláčková. „Já sama jsem totiž velký nadšenec české kultury a propaguji ji i v zahraničí,“ dodává. Zájem o český jazyk projevují lidé téměř všech věkových skupin.

„Nejmladší účastnici je šestnáct, nejstaršímu sedmdesát šest let. Starší i mladí studenti jsou pohromadě. Mladým to nevadí a starší jsou rádi, že jsou mezi mladšími,“ říká s úsměvem Poláčková. Studenti jsou ale rozděleni do skupin podle svých znalostí a dovedností.

Stipendistům programu Evropské unie Erasmus hradí studium Evropská unie, ti, kteří toto stipendium nemají, musí zaplatit 890 eur. V této částce je zahrnuta cena kurzu, ubytování a vstupy na kulturní akce. Stravu si studenti hradí sami.

Studenti z celého světa

Na téměř měsíční pobyt letos přijelo okolo 160 studentů z třiceti šesti zemí. A to jak z Evropy, například z Finska, Polska, Rakouska či z Ukrajiny, tak také z Japonska, Číny či dokonce z Jamajky.

Dojem školních tříd vzbuzují učebny, kde studenti tráví především svá dopoledne. Nechybí tabule, katedra ani slečna učitelka. Nic však není tak černobílé, a tak hned po prvních několika minutách odpadá stud a strach. Při výuce panuje příjemná a přátelská nálada. Nikdo nikomu nespílá za chyby, ale naopak. Studenti jsou často odměňováni pochvalami.

Každou chvíli také zazní nějaký vtip či veselá narážka a učebnu oživí smích pobavených studentů. Ti se neučí věty nazpaměť jako básničku, ale formou cvičení v učebnicích a na pracovních listech.

„V Praze už jsem byla,“ říká studentka Kristína, „ale neuměla jsem dobře česky, protože jsem byla samouk a neměla jsem s kým mluvit.“ Řeč si nyní může procvičit při dialozích, vést monology na daná témata nebo jako ostatní vyprávět o zvycích ve své zemi. Žákům ze školy se však účastníci těchto kurzů podobají psaním testů, domácích úkolů a esejí. Ale i přesto nesedí jen v učebnách, ale jezdí i na výlety, navštěvují kulturní akce, kina nebo muzea.