"Byl pionýrem jaderných oborů v celém Československu, stál opravdu u všeho. Byl na samém začátku celého snažení, byl pedagogem, vědcem a byl vyhlášený i svými organizačními schopnostmi. Aktivní byl skutečně až do posledních chvil svého života, stále dokonce pracoval i v laboratořích," řekl Novinkám pracovník Ústavu jaderného výzkumu Zdeněk Kříž.

Šimáně byl členem mnoha československých delegací na mezinárodních konferencích o mírovém využití jaderné energie v letech 1955–1961 a po zřízení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ČR pracoval jako člen jeho poradního sboru.

Až do své smrti byl vědeckým pracovníkem ÚJF AV ČR v Řeži. Po skončení války se Čestmír Šimáně, opavský rodák, absolvent Vysoké školy technické Dr. E. Beneše v Brně, soustavně věnoval studiu elektroniky a jaderné fyziky.

Čestmír Šimáně

Čestmír Šimáně

FOTO: Akademie věd České republiky

Šimáně za sebou zanechal stopu i v zahraničí. V letech 1947–1949 absolvoval studijní pobyt v Paříži na College de France u prof. F. Joliota-Curie a od roku 1961 vedl divizi Mezinárodní atomové agentury ve Vídni. Po návratu domů nastoupil jako vedoucí Katedry jaderných reaktorů Fakulty technické a jaderné ČVUT v Praze. Na této fakultě byl posléze v roce 1967 jmenován děkanem a tuto funkci vykonával až do roku 1972.

Po odchodu do důchodu se Šimáně vrátil do Ústavu jaderné fyziky ČSAV, kde pracoval do posledních dnů svého života v mikrotronové laboratoři.