„Žáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše šest vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování nejvýše šest vyučovacích hodin,“ uvádí vyhláška s tím, že konkrétní počet hodin na prvním stupni si ale stanoví škola sama. Tento hodinový rozsah měly přitom dřív jen děti na druhém stupni, mladší mohly mít do obědové přestávky maximálně pět hodin vyučování a odpoledne také nejvýš pět.

Podle autorů vyhlášky umožní prodloužení dopoledního vyučování to, že děti už nebudou muset zůstávat ve škole odpoledne kvůli jedné hodině, což je výhodné hlavně pro dojíždějící.

„V případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně pět minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut,“ stanovuje dále vyhláška.

Návrh se už v lednu snažili ředitelé prosadit skrz tehdejšího ministra Josefa Dobeše za VV, ale nevydržel ani den. Sotva se zpráva objevila na serverech, vzbudila rozruch a ještě téhož dne se Dobeš návrhu zřekl. [celá zpráva]

Přestávky pod dohledem

Školy také budou muset zajišťovat nad dětmi dozor v době polední přestávky, kdy už školáci nebudou v jídelně a budou čekat na odpolední výuku.

Školy také nově získají větší pravomoci při slovním hodnocení žáka, organizaci jazykové výuky pro malé cizince nebo přípravě kurzů pro získání základního vzdělání. Při volitelných předmětech budou moci kantoři nově vyučovat i skupinu pod sedm žáků, podstatné je, aby jich bylo sedm při zahájení výuky daného předmětu.

Vyhláška zároveň reaguje na novelu školského zákona o vzdělávání českých dětí v zahraničí. Zavádí se proto například nový postup školy a žáka při dokládání povinné školní docházky v cizině.