Rozhodnutí o odvolání má student dostat nejpozději do 30 dnů od podání žádosti o přezkum. To znamená, že maturanti hlásící se na vysokou školu nebudou moci včas předložit potvrzení o ukončení studia střední školy, které je zákonnou podmínkou pro přijetí na VŠ.

Univerzity už nabízejí studentům nespokojeným se známkou z maturitního slohu možnost, jak se s potížemi vypořádat.

Zápis lze odložit

Například na Masarykově univerzitě v Brně sice chtějí vidět maturitní vysvědčení při zápisech, které začínají už koncem června, ale nabízejí řešení. „Důležité je, aby student požádal o náhradní (pozdější) termín zápisu,“ řekla Právu mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

Podle ní by student, který stále čeká na maturitní vysvědčení, měl žádost sepsat, jakmile dostane od školy vyrozumění o přijetí.

Jinak se k problému postavila Univerzita Palackého v Olomouci. Uchazečům, kteří splnili přijímací zkoušku, ale nemají maturitu, vydá fakulta „Osvědčení o navržení přijetí ke studiu“. V něm bude i informace, dokdy mají doložit, že středoškolské vzdělání úspěšně ukončili.

„Jinou formu přijetí ke studiu zákon o vysokých školách nezná, respektive neupravuje, tudíž vydávání jakýchkoliv rozhodnutí o podmíněném přijetí ke studiu nemá oporu v zákoně o VŠ,“ uvedl ve stanovisku pro Právo prorektor pro studijní záležitosti Vít Zouhar.

Přestože univerzita vzala zpackanou maturitu v tomto případě v potaz, nehodlá snižovat laťku pro přijímání. Olomoucká univerzita, konkrétně její přírodovědecká fakulta, je totiž jedna z mála veřejných škol, které maturitní známky u přijímaček zohledňují.

Automaticky měli být přijati studenti, kteří si ve všech předmětech zvolili vyšší úroveň obtížnosti a ze všech dostali jedničku. Takových je ale letos asi ještě méně než loni.

Přespříliš obtížný test z matematiky zaskočil i učitele matematiky. Z podivně bodovaných slohových prací dostávali čtyřky a pětky i premianti gymnázií, přitom i učiliště měla lepší výsledky. „V tuto chvíli naše fakulta nepočítá s tím, že by od daného kritéria ustupovala. Fakulta předpokládá, že si nový ministr udělá pořádek a státní maturita bude moci být považována a respektována jako kvalitní plošné srovnání absolventů středních škol,“ citoval proděkanku pro studijní záležitosti Irenu Smolovou mluvčí univerzity Radek Palaščák.

Cermat hodnotil a také rozhodne

Cermat shromáždí od krajských úřadů odvolání maturantů, posoudí je a sám doporučí úřadu verdikt, který bude zaslán studentovi. Jinými slovy – ti, co práce hodnotili, je budou posuzovat jako odvolací místo. To je další rána maturantům po skandálním průběhu maturit.

Cermat ústy nového šéfa Jiřího Zíky připustil, že velký počet odvolání zvládají ztěžka.

„Administrativně zvládnout všechny požadavky krajských úřadů o součinnost a ke všem zpracovat kvalitní, nestranné oponentury znamená pro odpovědné pracovníky Cermatu společně s dalšími neodkladnými povinnostmi a úkony souvisejícími s uzavíráním letošního ročníku maturit a s přípravou podzimního termínu obrovské penzum práce,“ uvedl Zíka.