Na počátku akademických prázdnin se na základě rozhodnutí fakultních senátů ujmou děkanských rolí politoložka Pavlína Springerová na Filozofické fakultě a na druhé funkční období ekonom docent Václav Janeček na Fakultě informatiky a managementu. Již dříve se uskutečnila volba děkana také na Pedagogické fakultě. V pondělí 4. června 2012 v 15 hodin jmenuje rektor univerzity Josef Hynek jejím děkanem docenta Pavla Vacka.

Vacek nastoupí do svého úřadu 10. června 2012 a převezme tak odpovědnost za největší fakultu královéhradecké univerzity s desítkami studijních oborů učitelského, vychovatelského, sociálně-pedagogického i uměleckého směru.

Vacek je pedagogem a psychologem s dlouhou odbornou praxí. Zabývá se školskou problematikou teoreticky i prakticky několik desítek let a má bohaté zkušenosti např. z období poloviny devadesátých let, kdy se české školství přeměňovalo a opouštělo model jednotné socialistické školy.

Opakovaně pracoval v několika expertních komisích Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jak sám uvádí, díky jeho pedagogicko-psychologické odbornosti a trvalým kontaktům se školami a pedagogy by se v Královéhradeckém kraji a přilehlých regionech obtížně hledala škola, kde by nepotkal učitele a vychovatele, které neučil, neškolil anebo s nimi nespolupracoval jiným způsobem.