Jde o obřadní kalendář o 260 dnech, dále sluneční o 365 dnech, roční cyklus planety Venuše, který má 584 dny, dále roční cyklus Marsu o 780 dnech a ještě další kalendáře lunární, uvedl vedoucí vykopávek William Saturno z Bostonské univerzity.

Navzdory rozšířeným zvěstem nic v těchto mayských kalendářích nenaznačuje, že by měl letos v prosinci nastat konec světa, zdůraznil Saturno. "Staří Mayové předpovídali, že svět bude pokračovat a že v 7000 letech věci budou přesně takové, jaké jsou," řekl.

Nástěnné nápisy jsou první z mayského umění, které byly nalezeny v běžném domě, upozorňuje profesor mezoamerického umění na univerzitě v texaském Austinu David Stuart, jenž glyfy dešifroval.

"Na tomto objevu nejvíc vzrušuje zjištění, že Mayové se věnovali výpočtům kalendářních cyklů na zdech stovky let předtím, než je jejich učenci zanesli do kodexů," zdůraznil.

Kodexy představují archiv této zničené předkolumbovské civilizace, ale zachoval se jich jen zlomek - španělští dobyvatelé a především jejich fanatičtí kněží je ve velkém likvidovali.

Výsledky výzkumu a vykopávek v Xultúnu, který patřil k velkým mayským sídlištím v klasickém období (600-900), přináší nejnovější číslo časopisu Science.