Tající grónský led měl podle modelů zvýšit hladinu světového oceánu podle různých scénářů o 70 centimetrů až dva metry. Prozatím však míra tání nevykazuje předpovídané úrovně a případné zvýšení hladiny se bude na konci století podle zprávy o výzkumu zveřejněné v časopise Science pohybovat v centimetrech.

Hlavní spoluautorka studie Twila Moonová upozorňuje, že dezintegrace ledovců na Zemi probíhá již od konce doby ledové před 14 000 lety a bude pokračovat i nadále, nicméně zatím nic nenasvědčuje, že by se tento proces zrychloval.

"Nemusíte prodávat své nemovitosti u pláží, protože tání ledovců zabere podle všeho stovky i tisíce let," uvedl geolog Kenneth Miller.

Nicméně jiní odborníci zdůrazňují, že přestože se rychle nenaplní katastrofický scénář, měl by být "získaný" čas zužitkován k řešení možných důsledků. I zvýšení o půl metru si vynutí evakuaci 3,8 miliónu obyvatel úrodné nilské delty v Egyptě. Ovšem zvýšení hladiny o předpovídané dva metry by uvedlo do pohybu 187 miliónu lidí.