Stávajícího prorektora pro ekonomiku se rozhodl do funkce kvestora jmenovat rektor Mikuláš Bek. Se jmenováním Janíčka včera vyjádřil souhlas Akademický senát MU. V nejužším vedení tak bude dočasně pracovat pět prorektorů.

Janíček se stal kvestorem MU poprvé v červenci 2003, kdy stál v čele univerzity rektor Jiří Zlatuška. O hospodaření a vnitřní správu univerzity se staral až do září 2011, kdy ho rektor Bek jmenoval prorektorem pro ekonomiku. Na pozici kvestora ho vystřídal Jan Vitula, jenž se funkce ke konci března vzdal.