Při volbě školy je její zaměření důležité pro 76 % respondentů a uplatnění po absolutoriu pro 70 %. S velkým odstupem následuje prestiž školy, která je důležitým aspektem pro čtvrtinu respondentů. Mladí lidé a široká veřejnost přikládají různou důležitost zapojení odborníků z praxe do výuky na škole a rozcházejí se i v názoru na náročnost studia na soukromých vysokých školách.

„Naše ankety ukázaly, že při volbě vysoké školy jsou pro uchazeče nejdůležitějšími kritérii zaměření školy a uplatnění na trhu práce po ukončení studia. Třetí nejdůležitější hledisko představuje prestiž školy,“ uvedl prorektor VŠO Jan Lajka. Zaměření školy má mnohem větší vliv na rozhodování těch zájemců o studium, kteří již mají nějakou praxi.

Rozdílné názory různých generací

Anketa dále ukázala rozdílné názory různých generací na některé aspekty vysokoškolského studia. „Mladí lidé na rozdíl od těch, kteří již mají něco za sebou v práci a v podnikání, ještě například nedokáží plně ocenit znalosti a zkušenosti, které jim mohou předat zkušení profesionálové z praxe,“ uvedl Lajka.

Výrazný je i rozdíl v názoru na náročnost studia na soukromé vysoké škole mezi mladými a širokou veřejností. Téměř 40 % respondentů mezi mladými lidmi ve věku 18 – 25 let se domnívá, že studium na soukromé vysoké škole nelze absolvovat snáze než na veřejné vysoké škole, mezi širokou veřejností tento názor sdílí téměř polovina respondentů.