Jako nástupce Ústavu zdravotnických studií UJEP se bude nová fakulta zaměřovat na poskytování vysokoškolského vzdělání v oborech, které umožňují získat způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

Jedná se o tříletý bakalářský studijní program Ošetřovatelství v oborech Porodní asistentka a Všeobecná sestra a tříletý bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví v oborech Ergoterapie a Fyzioterapie. Všechny jsou vyučovány v prezenční formě studia. Nová fakulta přijme své první studenty od začátku akademického roku 2012/2013.

Ústav zdravotnických studií vznikl v roce 2004 spojením regionálních vyšších odborných škol zdravotnického zaměření. Původně byla výuka realizována na detašovaných pracovištích těchto vyšších odborných škol v Ústí nad Labem, Mostě a Teplicích. Od roku 2008 se výuka přesunula pouze do Ústí nad Labem.

V roce 2010 se ústav reorganizoval. Byly sloučeny katedra ošetřovatelství a katedra porodní asistence, byly provedeny personální změny a začaly se vytvářet podmínky pro vědeckou činnost akademických pracovníků.

Následně byla v listopadu 2010 otevřena Laboratoř pro studium pohybu vybavená kamerovým systémem pro 3D analýzu pohybu, tlakovou deskou pro sledování rozložení tlaku na ploskách nohou, silovými deskami pro sledování stability těla a 16kanálovým elektromyografickým přístrojem pro sledování aktivity kosterních svalů.

V roce 2011 došlo k přístrojovému vybavení druhé laboratoře, Laboratoře pro civilizační choroby, která disponuje přístroji ke sledování funkcí dýchacího a oběhového aparátu.