Cenu rektora za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů za rok 2011 převezme 20 posluchačů. Autory oceněných vědeckých a uměleckých prací inspirovaly taje oborů jako je biologie, fyzika, chemie, matematika, kinantropologie, teologie, pedagogické, sociální a humanitní vědy a vědy o zemi. Pomyslná zlatá medaile ozdobí 9 z přihlášených bakalářských či magisterských prací.

První příčku díky svým skvělým výkonům obsadí pětice studentek-sportovkyň. Mezi „hvězdné“ sportovní disciplíny patří především házená, plavání, volejbal, cyklistika, kanoistika a sportovní střelba. Cenu rektora pro nejlepší sportovce z řad studentů UP za rok 2011 si odnese celkem 16 sportovců.

„Slavnostní událost prokazuje, že máme tvořivé a soutěživé studenty, jejichž intelektuální i sportovní výkony jsou známkou jakosti nejen jich samých, ale i pedagogické a odborné úrovně univerzity. Jejich úspěchy na poli vědy, umění a sportu jsou nejlepším ukazatelem intenzivního rozvoje univerzity. Naši studenti často s úspěchem reprezentují svou alma mater v soutěžích na republikové i mezinárodní úrovni. Mnohé jejich práce mají praktický dosah. Komise, která podávala návrh na ocenění studentů, neměla jednoduchou práci,“ uvedl Mašláň.

Čestné uznání také pro knižní novinky

Ocenění nejvýznamnější knižní produkce členů akademické obce patří k univerzitní tradici. Letos si čestné uznání rektora vybojovalo 19 autorů monografií, které vyšly v roce 2010 nebo o rok později.

„Šíře vědeckého zájmu, kterou zabírají oceněné a komisí vybrané monografie, svědčí o rozsahu bádání na fakultách a jejich pracovištích. Oceněné knihy z různých metodologických pozic řeší témata teologická, filozofická, psychologická, historická, uměnovědná, politologická i z oblasti tělesné kultury,“ dodal rektor.