Co však výzkumníky překvapilo nejvíc, byla skutečnost, že struktura materiálu se při experimentu nezměnila. Je známo, že materiály při vystavení extrémním teplotám či tlakům mění své vlastnosti, většinou se však při tom mění i jejich struktura, tedy způsob uspořádání atomů nebo i subatomárních částic, které je obklopují.

Zemský plášť, tedy vrstva obklopující tekuté jádro Země, je tvořen z velké části směsí hořčíku a oxidu železa. Zjištění, že oxid železa se v podmínkách, které u zemského jádra panují, chová jako vodič, je nesmírně důležité. Elektricky totiž spojuje jádro s pláštěm, a ovlivňuje tak způsob, jakým se magnetické pole Země projevuje na povrchu planety a okolo ní.

Izolant nebo vodič? Obojí

Oxid železa může být podle vědců z Carnegieho vědeckého institutu jak elektrickým izolantem, tak vodičem, a to pouze v závislosti na tlaku a teplotě. Vystavili materiál ještě většímu zatížení, a to 1,4miliónkrát vyššímu tlaku, než je tlak atmosféry, a teplotě až 2200 stupňů. Struktura se nezměnila.

„I při vysokých teplotách jsou krystaly oxidu železa uspořádány stejně jako u jedlé soli,“ uvedl spoluautor studie Ronald Cohen. „Stejně jako jedlá sůl je za normálních podmínek dobrým izolantem – nevodí elektřinu,“ dodal.

„Nové výsledky ukazují, že oxid železa se mění ve vodič bez jakékoliv změny své struktury za současného působení vysoké teploty a tlaku. Navíc podle naší teorie se elektrony v tomto případě chovají jinak než u jiných materiálů, které se mění v kovy,“ uvedl Cohen.