Vedle evropského regionu je univerzita v pravidelném kontaktu s vysokými školami v USA, Jižní Americe i Asii. Spolupráce s asijskými zeměmi, především pak s Thajskem a Tchaj-wanem, je specialitou Fakulty informatiky a managementu.

V rámci intenzivních kontaktů s tchajwanskými institucemi přivítala fakulta v úterý 6. prosince 2011 zastupitele Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře Jong-jen Chi, který hovořil o česko-tchajwanských vztazích a možnostech spolupráce především v oblasti hospodářství.

Z Fakulty informatiky a managementu vyjelo v akademickém roce 2010/11 do Thajska a na Tchaj-wan celkem 26 studentů. Stejný počet studentů vyjede do těchto dvou zemí v akademickém roce 2011/2012. Na Univerzitě Hradec Králové právě studuje 20 tchajwanských kolegů.