Celkem dvacet sedm středoškoláků přijelo ve čtvrtek 10. listopadu do Hanácké metropole jednat o Evropě. V olomouckém hotelu Flora se odehrálo simulované zasedání Rady Evropské unie.

„Cílem projektu byla podpora neformálního vzdělávání mezi studenty. Simulovaná zasedání představují jeden z nejefektivnějších způsobů, jak získat nové informace a zlepšit si takzvané měkké dovednosti. Studenti si v průběhu jednání otestovali nejen své prezentační a diplomatické schopnosti, ale také práci v týmu a své vědomosti,“ uvedl marketingový manažer projektu Radim Kašpar.

Fiktivní novináři

Organizační tým projektu chtěl přiblížit celé jednání co nejvíce realitě. O tom svědčila také přítomnost fiktivních novinářů a lobbistů, kteří se snažili do celého procesu jednání aktivně zapojit a v případě lobbistů i ovlivnit postoje jednotlivých zástupců.

„Studenti v letošním roce jednali o dvou legislativních návrzích. První návrh se týkal problematiky nakládání s vyhořelým a radioaktivním odpadem. Druhým návrhem bylo nařízení o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii,“ přiblížil náplň jednání Martin Pustaj (předseda Evropské komise modelu).

Zasedání bylo doplněno také nutností reagovat na imaginární vojenský spor mezi Kyprem a Tureckem. „Ministryně a ministři vyjádřili jasnou podporu Kypru a v případě nutnosti nevyloučili také vojenskou pomoc,“ dodal Pustaj.

O roamingu se nedohodli 

Čtyřdenní program byl završen nedělním závěrečným hlasováním. Zatímco u otázky Kypru a radioaktivního odpadu došli účastníci ke kompromisu, návrh o roamingových službách nebyl přijat a zůstává předmětem dalšího jednání. Projekt následně zakončil primátor Olomouce Martin Novotný a předal nejúspěšnějším účastníkům hodnotné ceny.

Simulované zasedání Rady Evropské unie bylo vyvrcholením projektu „Rozhoduj o Evropě: S regiony o Evropě“ a jednalo se již o pátý ročník projektu. Předcházelo mu celkem jednadvacet interaktivních seminářů, které se uskutečnily po celém území obou republik pro vybrané žáky středních škol. Během nich došlo k představení Evropské unie a jejího fungování. Důraz byl kladen na atraktivní pojetí, interaktivitu a aktuální informace.

Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie z programu Mládež v akci a nadace Konrad Adenauer Stiftung. Záštitu nad projektem převzal primátor Novotný.