Profesor Karel Melzoch  působí na VŠCHT Praha od roku 1984, naposledy jako děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie.

Narodil se v roce 1958 v Praze. Titul získal na VŠCHT Praha v oboru kvasné chemie a technologie v roce 1982 a v roce 1989 titul CSc. ve stejném oboru. V roce 1997 byl jmenován docentem v oboru biotechnologie o deset let později ve stejném oboru profesorem.

Na VŠCHT Praha působí nepřetržitě od roku 1984, zastával funkci proděkana Fakulty potravinářské a biochemické technologie, od roku 2002 je vedoucím Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství na této fakultě a od roku 2006 jejím děkanem.