Pro posluchače všech věkových kategorií připravila fakulta na tento akademický rok cyklus deseti tříhodinových bloků s 20 přednáškami.

Fakulta chce zájemcům z řad veřejnosti představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické v Pardubicích. V průběhu ročních přednáškových cyklů, tematicky a chronologicky vymezených a na sebe navazujících, budou posluchači seznámeni s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost.

Zaměřeno na Řecko a Řím 

Přednášky Univerzity volného času budou zaměřeny zejména na antické Řecko a Řím, jejich umění, literaturu, architekturu, filosofii, vzdělanost, starověkou Indii, ale například také na válečné umění či mořeplavbu ve starověku.

Posluchačem Univerzity volného času se může stát každý zájemce, kdo zaplatí vstupní poplatek 400,- Kč. Výuka probíhá vždy ve čtvrtek od 14:00 do 17:15 hodin.