Místa jsou ale ještě i na veřejných VŠ, kde se zatím neplatí školné. Avšak jde o naprosté výjimky. To platí například pro zcela nově akreditovaný navazující magisterský obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví, který nabízí Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Lze se na něj hlásit až do 13. září.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT bere zájemce, kteří podají přihlášku do 9. září. „Do bakalářského studia jsou přijímací zkoušky zrušeny,“ řekla Právu pracovnice studijního oddělení. Do 7. září čekají na další zájemce rovněž na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.

Vysoká Škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) vyhlásila pro akademický rok 2011/12 třetí kolo přijímacího řízení. Týká se těchto bakalářských studijních oborů: Stavitelství, Konstrukce staveb, Stavební management, Ekonomika podniku. Přihlášku, která je k dispozici na stránkách fakulty, lze podat pouze elektronicky, a to nejpozději do 12. září.

Vstřícné ke studentům

Na soukromých školách je aktuálně šancí mnohem více. Studium je buď tříleté bakalářské, nebo navazující dvouleté, po němž získáte titul magistr nebo inženýr podle vystudovaného oboru.

Absolventi obdrží vedle titulu Bc. na některých institutech rovněž takzvaný Diploma Supplement. Jeho účelem je usnadnit mezinárodní uznávání diplomů a získaných kvalifikací na vysokých školách v EU.

V čem jsou soukromé školy jiné než veřejné? Jako i v jiných oblastech spočívá hlavní rozdíl především v přístupu ke studentům. Na soukromé vysoké škole by neměl být student jen položkou v seznamu, jak tomu je na některých veřejných školách. Student má své starosti a potřeby, které by moudrá škola měla respektovat a v případě potřeby mu pomoci.

Jedním z ukazatelů profesionality přístupu školy ke studentům mohou být např. úřední hodiny studijního oddělení. To, že jsou na jedné nejmenované veřejné škole úřední hodiny pro dálkové, tedy pracující studenty, 3x týdně mezi 9. a 11. hodinou, svědčí o naprostém neporozumění potřebám studentů.