Počet účastníků letní školy rok od roku stoupá. Oceňují možnost vyslechnout si zajímavé přednášky z různých chemických i biologických oborů od předních vědeckých osobností, ale samozřejmě i diskutovat mezi sebou.

Příležitost dostanou i vynikající studenti

Od loňského roku jezdí s některými svými pedagogy i studenti, kteří v těchto předmětech vynikají. Pro ně připravuje Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) Praha speciální program v laboratořích, kde si mohou vyzkoušet řadu zajímavých pokusů.

Ne každá střední škola má laboratoř, a pokud ano, jsou možnosti prováděných pokusů velmi omezené. Ve vysokoškolských laboratořích si naopak studenti pod vedením odborného dozoru mohou vyzkoušet pokusy na úplně jiné úrovni a objevit pro sebe spoustu nových věcí.

Možnost pracovat na špičkových přístrojích

„Rozdělili jsme studenty do několika skupin a vytvořili tematické fakultní bloky, které, jak počítáme, obsadí studenti podle svého zájmu,“ říká prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc., proděkan Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha, která letošní Letní školu zastřešuje, protože fakulty se každý rok střídají.

Studenti se podívají na nejmodernějších přístrojích do mikro a nano světa, uvidí počítačovou prezentaci chemických struktur, ale poznají i věci všedního dne z pohledu chemiků či biochemiků. Jak se například zjistí autenticita potravin? Obsahuje pitná voda dusičnany a kolik, jak je tvrdá a co najdeme v oblíbených limonádách?

Vyrobí si vlastní mýdlo

Středoškoláci si budou moci vyrobit pěnový polystyren, který se používá pro izolace budov, ale také vlastní mýdlo; podívají se, jak se taví sklo nebo jak se konzervují kovové památky, či jaké materiály používá automobilový průmysl. Uvidí, že není tak složité izolovat DNA a seznámí se s fluorescenční mikroskopií a jejím využitím v molekulární biologii.

Podle sdělení tiskové mluvčí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ivanky Pickové letos přijede na Letní školu 130 učitelů a 67 studentů středních škol z celé České republiky, což je více než loni. Učitelé si tímto způsobem zvyšují kvalifikaci, v závěru získávají certifikát.