Ekonomicky je to dlouhodobě neudržitelná situace a střední školství se začíná dostávat do zásadních finančních problémů.

Kraj se v žádném případě nechce zbavovat zodpovědnosti za školy, které zřizuje. Přestože se počet žáků středních škol postupně snižuje, provozní prostředky poskytované středním školám z rozpočtu kraje zůstávají stejné. Zásadním problémem však začíná být snižující se dotace pro střední školy ze státního rozpočtu.

Méně žáků, nižsší dotace

Na tzv. přímé náklady na vzdělávání (z nichž se hradí zejména platy pedagogických a nepedagogických pracovníků) dostává kraj dotaci ze státního rozpočtu podle počtu žáků na středních školách. Se snižujícím se počtem žáků se snižuje i tato dotace a kraj ve svém rozpočtu nemá dostatečné rezervy na to, aby mohl tento výpadek příjmů uhradit. Pro rok 2012 půjde zcela jistě o více než 100 mil. korun.

„Tato situace, kdy střední školy bojují o každého žáka, se na většině škol velmi negativně promítá i do úrovně středního vzdělávání. Střední školy z důvodu nedostatku žáků často snižují své nároky tak, aby jim vyhověli všichni žáci, i ti méně nadaní. Představitelé kraje jsou přesvědčeni, že tento trend není správný,“ říká Stanislav Juránek (KDU-ČSL), náměstek hejtmana, který má školství na starosti.


Střední školy z důvodu nedostatku žáků často snižují své nároky.Stanislav Juránek (KDU-ČSL), náměstek hejtmana.

Představitelé kraje stojí před nelehkým rozhodnutím, zda zachovat dosavadní stav, nebo sáhnout k nepopulárním opatřením a rozhodnout o slučování škol.

Podle Juránka je v současné době zpracován návrh, který byl projednán ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva JMK, v politických klubech Zastupitelstva JMK a se kterým byli seznámeni ředitelé krajských středních škol.

I po sloučení bude o 3 000 míst víc než žáků

Podle návrhu má ubýt 12 ředitelství středních škol. Zároveň je zpracován návrh, podle kterého se sníží vzdělávací nabídka středních škol zřizovaných krajem o asi 2000 míst. I tak zůstane na těchto středních školách pro školní rok 2012/13 pro zhruba 8500 žáků končících 9. třídu základní školy 11 800 míst.

Připomínky k návrhu slučování středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem i jakékoliv náměty lze zasílat do 10. 8. 2011 na e-mailovou adresu optimalizace@orgman.cz. Zatím není jasné, o kolik budou snížena pracovní místa v jihomoravském školství, ale i k tomu bude zřejmě muset bohužel dojít.