"Pro další osud fakulty je to existenční dokument a vedení práv ho musí připravit co nejdříve, aby se k němu mohl vyjádřit rektorát, akademický senát a vědecká rada," uvedla na jednání velkého akademického senátu ZČU rektorka Ilona Mauritzová.

Fakulta může skončit

Pokud by na návrh akreditační komise ministerstvo školství právům akreditaci neprodloužilo, plzeňská fakulta by v červnu 2012 skončila. Studenti by pak museli dostudovat jiné obory ZČU anebo by přešli na jiné právnické fakulty v Česku, které jsou v Praze, BrněOlomouci.

"Univerzita by měla těmto studentům zabezpečit dostudování, nemusí to ale být ve stejném oboru. Můžeme se také domluvit s jinými univerzitami a fakultami na převedení studentů," uvedla rektorka.

Neprodloužení akreditace považuje rektorka za "nejkrajnější variantu, která může nastat". Stále věří, že veškeré nutné kroky pro obnovení akreditace se fakultě podaří provést. Pokud by práva neuspěla, už by nemohla vypsat nové přijímací řízení na rok 2012.

Odcházejí garanti studijních oborů

Do 1. září budou také jasní noví učitelé, kteří nahradí odcházející kantory. Ti vzejdou z ukončeného i probíhajícího výběrového řízení.

Řady kantorů fakulty chce opustit 29 z celkem 138 učitelů; tři z odcházejících jsou profesoři a dva docenti, tedy garanti akreditací magisterských oborů, které potřebuje škola obnovit do června 2012. Výběrová řízení je mají nahradit. Akademický senát fakulty považuje situaci za kritickou, ale řešitelnou.

Studenti netuší, co bude dál

"Nyní je prioritou zklidnit studenty, kteří neví, zda fakulta obhájí nebo neobhájí akreditaci, jací kantoři je budou od září učit a jestli dostudují. A protože je pan děkan nemocný, studenti mají obavu, jak bude fungovat ta fakulta dál," řekla rektorka.

Děkan, jemuž se podle studentské části fakultního senátu nepodařilo za osm měsíců situaci na právech stabilizovat, a měl by za to nést osobní odpovědnost, je nemocen od počátku června. "Budu od něj chtít jasně slyšet, jak hodnotí závěry, které navrhla akreditační komise, protože on se k nim dodnes nevyjádřil," uvedla Mauritzová.

Komise pohrozila minulý týden fakultě odebráním akreditací pro magisterské studium, což by znamenalo její konec. Zároveň požaduje, aby nejdéle do 31. října fakulta předložila veškeré podklady a důkazy o tom, že výuka je kvalitně zabezpečena a že nedojde k problémům.