V rámci kraje se na to připravuje dvanáct škol, datum 1. července 2011 je aktuální pro deset z nich. Do nového školního roku už vstoupí v podobě pouze pěti vzdělávacích subjektů.

„Proběhla inventarizace, teď připravujeme předávací protokol,“ informovala Sylva Kapolková, ředitelka Středního odborného učiliště (SOU) Planá, které od července převezme plánskou základní školu speciální. Na pořadu dne jsou teď podle ní činnosti, které povedou k fyzickému předání škol; řeší se i změna názvu.

Podle radních jde o přežití oborů

Sloučení se dotýká škol ve všech okresech s výjimkou Rokycanska. Prakticky jde o spojení menšího subjektu s větším či s podobnými obory.

„Rozhodně nejde o rušení oborů, ale o jejich udržitelnost, vše se odvíjí od počtu dětí a potenciálních studentů, jejichž počty klesají. Tímto krokem se zachrání vzdělávací nabídka dostupná na všech místech kraje,“ vysvětlil krajský radní pro oblast školství Jiří Struček (ČSSD).

Vytvořením dostatečně silného subjektu má podle Stručka šanci na přežití i škola s menším počtem žáků, která by jinak byla z ekonomických důvodů nucena některý z oborů zcela zavřít. „Tomu jsme chtěli předejít,“ zdůraznil Struček.

Kromě plánských škol se k červenci spojí Střední zdravotnická škola Klatovy a klatovská Vyšší odborná škola, obchodní akademie a jazyková škola, v Plzni Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola prof. Švejcara, v Plasích se pak sloučí Gymnázium se střední odbornou školou. Určitou zvláštností je spojení škol z různých míst, což se týká SOU Domažlice a Integrované střední školy ve Stodu na Plzni jihu. Města jsou vzdálena zhruba 20 km.

Spojí se i učiliště se školami

„Hledali jsme možnost, jak zachránit školu ve Stodu, to se podařilo spojením s učilištěm v Domažlicích, které má některé shodné obory. Případný zánik školy ve Stodu by mohl ve svém důsledku vytvořit přetlak směrem na Plzeň,“ dodal Struček s tím, že takto zůstává nabídka vzdělávacích oborů vhodně rozvolněna.

„Přesto, že jsou obory na obou školách podobně zaměřené, slučovat je nebudeme. Na obou školách zůstanou zachovány, už kvůli dojezdnosti,“ uvedla ředitelka SOU Domažlice Zdeňka Buršíková s tím, že do budoucna má s tímto odloučeným pracovištěm velké plány.

V červenci 2012 má dojít ke sloučení posledních dvou škol, Integrované střední školy a Střední průmyslové školy v Klatovech.