Od roku 1995, kdy Česká republika patřila v OECD mezi 6–7 nejlepších zemí, se výsledky českých žáků výrazně zhoršily.

V matematice se čeští čtvrťáci posunuli ze 7. na 24. příčku. V přírodovědě se Česká republika propadla ze 7. na 27. místo, uvádí studie McKinsey&Company z roku 2010.

Pokud by tento trend pokračoval, dostane se ČR během deseti let na úroveň států s nižší kvalitou vzdělání, jako je Rumunsko nebo Gruzie.

Tomuto nebezpečí chce čelit unikátní projekt Věda má budoucnost , který si klade za cíl zvýšit zájem mladých lidí o přírodní vědy, matematiku a informační technologie. Projekt podporující spolupráci škol a firem představilo občanské sdružení AISIS a společnosti Bayer a IBM.

Převaha teorie

Přírodovědné předměty a matematika jsou v rámci českých osnov výrazně zastoupeny, jejich výuka je ale často silně teoreticky zaměřená. Spolupráce škol a firem naopak nabídne žákům pohled do praxe. Dostanou mimo jiné možnost zúčastnit se workshopů s profesionály a také navštívit firmy, které se do projektu zapojí.

„Rádi bychom mladým lidem pomohli udělat si lepší představu o praktickém využití toho, co se v hodinách fyziky, chemie či matematiky dozvídají. Chceme ukázat, že kariéra v oblasti přírodních věd a technologií má budoucnost,“ vysvětluje Jiří Kukačka z občanského sdružení AISIS.

Spolupráce škol s firmami

Školám projekt nabídne možnost spolupracovat přímo s firmami a obohatit tak výuku o praktický pohled i zkušenosti z praxe.

„V Česku je o odborníky v oblasti přírodních věd a nových technologií velká nouze. Jako firma zaměřená na inovace proto chceme dětem, rodičům i pedagogům ukazovat, že přírodní vědy jsou nejen fascinující a zábavné, ale i přínosné pro budoucnost,“ doplňuje Daniela Červenclová, manažerka společnosti Bayer s.r.o.

Projekt Věda má budoucnost těží z ověřeného zahraničního modelu School Business Partnership a mohou se do něj zapojit školy, firmy i dalších instituce. V současné době běží pilotní program, naplno se projekt rozběhne v září letošního roku. Bližší informace najdete na www.vedamabudoucnost.cz