„Zvyšování kvality života ve městě je naší prvořadou povinností. Škodlivé emise a hluk v městské dopravě velmi obtěžují a zatěžují občany nejen v Praze, ale i v dalších městech České Republiky,“ uvedl k zahájení „Prahy elektromobilní“ primátor metropole Bohuslav Svoboda.

Cílem projektu je během roku 2011 posoudit možnosti nasazení elektromobilů v rámci běžné agendy hlavního města, městských částí, příspěvkových a městských organizací, umožnit jednotně vystupovat vůči dodavatelům vozidel a infrastruktury a vyhodnotit ekonomičnost a ekologičnost provozu elektromobilů.

Mezi další úkoly projektu patří medializace tématu čisté bezemisní dopravy, získání partnerů pro budoucí rozvoj projektu a příprava podkladů pro rozhodnutí vedení města ohledně budoucí podpory čisté dopravy.

Projekt „Praha elektromobilní“ má být významným krokem na cestě k čisté a udržitelné dopravě v metropoli. „V rámci běžné agendy úřadů budou během roku 2011 odzkoušeny hlavní typy elektromobilů a to jak osobní, užitkové a nákladní automobily, tak i elektroskůtry a elektrokola.

Pokud vozidla prokáží svůj přínos pro životní prostředí, vidím v podpoře elektromobility cestu k naplnění vize Prahy jako města pro život, světové a zodpovědné metropole,“ uvedla Andrea Vlásenková, předsedkyně Výboru pro životního prostředí Zastupitelstva hl. m. Praha.

Veškeré informace o projektu „Praha elektromobilní“ naleznete zde.