Na výměnu oken se musejí připravit na hlavním pavilónu 3. mateřské školy, která sídlí na Vajgaru. První část oken již pracovníci vyměnili v roce 2007, další etapa přišla na řadu o dva roky později. Tehdy bylo vyměněno 19 oken v hlavním pavilónu.

„Letos rozpočet města počítá s výměnou 15 oken a čtyř dveří na severní straně budovy, směrem k rybníku Vajgar, čímž by byla vyměněna všechna okna na severní, východní a západní straně hlavního pavilónu. V příštích letech předpokládáme výměnu oken na jižní straně budovy,“ sdělil místostarosta Bohumil Komínek (ČSSD).

Další okna se budou vyměňovat také v obou tělocvičnách 3. základní školy Jindřichův Hradec. „Okna jsou v havarijním stavu, nedoléhají a jejich stav způsobuje velké úniky tepla,“ řekl Komínek.

Třetí zadání veřejné zakázky, kterou projednali radní, se týká nákupu nového softwaru pro objednávkový, normovací a skladový systém ve školních jídelnách při základních školách zřizovaných městem.

„Současný program, který zahrnuje sklad potravin, evidenci plateb, normování obědů a styk s bankou, pracuje v již zastaralém systému DOS, nelze ho nadále aktualizovat. Z tohoto důvodu je nutné zakoupit nové programové vybavení a nové systémy pro objednávání obědů ve školních jídelnách při základních školách,“ dodal Komínek.