Krátký spánek zmíněné riziko sníží, ale jen trochu. Kdo usne na čtyři hodiny, nadělá podle Walzla příští den tolik různých chyb, jako by měl v krvi 0,5 promile. Zvlášť velkým problémem je, když lidé nespí delší dobu. „Při déletrvajících spánkových poruchách roste pravděpodobnost nehody o 650 procent,“ prohlásil vědec, který působí na klinice ve Štýrském Hradci.

Pro celkové zotavení přitom není důležitá ani tak délka spánku, jako jeho hloubka a množství tzv. REM-fází, při nichž lidé sní. Právě to rozhoduje, zda je člověk po vyspání fit a zda je schopen větších duševních výkonů.

Kvalitu spánku přitom prý může velmi výrazně zlepšit pouhá orientace postele. Kdo si ji umístí ve směru sever–jih, spí podle Walzla lépe. Expert totiž rozsáhle zkoumal vliv magnetického pole na spánek a dospěl k názoru, že je značný a že by jej lidé měli brát v potaz.