„Role se na chvíli obrátí. Mohlo by to být zajímavé pro ty, kteří se nedovedou vcítit do pocitu nevidoucích,“ říká Zdenka Popelková, předsedkyně obecně prospěšné společnosti Kunštát pro futuro, kterou založili v prosinci 2009 majitelé jeskyní. Základním cílem společnosti je zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením, jejich snazší integrace do společnosti, překonávání bariér mezi nimi a většinovou populací. „Při troše snahy a dobré vůle je možné bariéru překonat,“ prohlásila Popelková v pondělí při přebírání sponzorského daru.

Zahradu smyslů začali budovat u vchodu do jeskyně již v loňském roce. Záhony leží ve výši pasu a rostliny, jejichž rozhodující část vysadí na jaře, jsou natolik čichově, chuťově nebo hmatově výrazné, že se snadno dají poznat a určit. Pro nevidomé budou označeny tabulkami s Braillovým písmem. Každý si pak může rostliny ohmatat, přivonět k nim.

„Plánujeme expozici rozšířit ještě o zvukový vjem prostřednictvím vody protékající kaskádami. Bude zároveň sloužit k lepší orientaci nevidomých. Umístíme také sochy z dílny nevidomé sochařky,“ dodává Popelková.

V zahradě smyslů zaměstnají od jara jednoho, možná dva nevidomé průvodce. Vloni nastoupil jako průvodce v jeskyni nevidomý a sluchově postižený Jan Pavlíček a rychle si získal mezi návštěvníky oblibu.