Dotazovaní byli také požádáni, aby uvedli tři země, které považují za přední představitele inovace: se 67 % zvítězily USA, následovalo Německo (44 %), Japonsko (43 %) a Čína (35 %).

„Tato studie dokládá, že situace v oblasti inovace se mění, a že společnosti, včetně té naší, musí vyvinout vhodnou strategii, aby si zachovaly konkurenceschopnost, urychlily růst a smysluplně přispívaly ekonomice,“ uvedla Beth Comstocková, marketingová ředitelka a senior viceprezidentka GE.

Podle studie 95 % dotázaných vedoucích pracovníků věří, že inovace je hlavním nástrojem pro konkurenceschopnější národní ekonomiku a 88 % souhlasí s tím, že inovace je nejlepším způsobem, jak vytvořit v dané zemi nová pracovní místa. Přesvědčení, že inovace podporuje prosperitu, sice není nové, zpráva však navíc osvětluje, že i definice prosperity prochází vývojem.

Zdraví, energetická bezpečnost, životní prostředí

Více než tři čtvrtiny oslovených (77 %) sdílí přesvědčení, že nejvýznamnější inovace 21. století budou ty, které pomohou řešit potřeby lidstva, jako například zlepšení kvality zdraví nebo zvýšení energetické bezpečnosti, nikoliv ty, které budou mít za cíl pouhý zisk.

Díky inovaci se podle dotázaných urychlí rozvoj nejrůznějších oblastí života občanů v příštích deseti letech, především půjde o kvalitu zdraví (87 %), kvalitu životního prostředí (85 %), energetickou bezpečnost (82 %) a přístup ke vzdělání (81 %).

„Výsledky jasně ukazují, že se naše priority globálně přesouvají od inovací, které mají jen vydělávat peníze, k takovým inovacím, které přinesou lidem užitek,“ prohlásila Comstocková.