Do finále českého kola se v březnu příštího roku probojuje nejlepších osm týmů, mezi nimi se musí najít jeden, který bude Českou republiku reprezentovat v čínském Macau. Bez zajímavosti není, že místo konání finále soutěže by mohlo letošním hráčům přinést štěstí stejně jako českému týmu, který zde v sezoně 2006–2007 porazil zbytek světa.

Zájem vyzkoušet si „nanečisto“, jak se řídí společnost, potažmo její tým, mají převážně muži (531 proti 199 ženám). Simulace modelu virtuálního trhu, který pracuje na základě speciálně vyvinutého softwaru, je navíc velmi blízká realitě. Vítězem národního finále se stane ten, kdo úspěšně projde všemi třemi koly a na základě zisku dosáhne ve stanoveném časovém termínu nejvyšší ceny za akcii a nejlepšího postavení své společnosti na trhu.

Velkým lákadlem soutěže je mimo jiné možnost spolupráce s prestižními firmami působícími na českém trhu. Uvědomuje si to i rostoucí počet přihlášených studentů posledních ročníků vysokých škol, kteří se takto mohou dostat do povědomí svých budoucích zaměstnavatelů. Jedním z nich je dlouhodobě i český výrobce automobilů Škoda Auto.

„Studenti a absolventi jsou pro nás obecně zajímavou cílovou skupinou. Soutěže, jakou je Global Management Challenge, proto v rámci naší strategie dlouhodobě podporujeme. Vítěze národního finále, které proběhne na půdě naší společnosti, proto rádi přivítáme v Mladé Boleslavi,“ slíbil Jaroslav Koloc z oddělení lidských zdrojů společnosti Škoda Auto Česká republika.

Global Management Challenge

Global Management Challenge vznikla v roce 1980, Česká republika se do soutěže zapojila o 20 let později. Dnes je GMC největší soutěží na světě v oblasti simulace strategie řízení společnosti. Národní soutěž se koná pod záštitou Hlavního města Prahy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Týmy České republiky obsadily v letech 2001–2002 a 2006–2007 první místo na celosvětovém finále. Více informací o soutěži najdete zde.