Nejekologičtější a energeticky nejúspornější vozidla na trhu je nyní možné vybrat díky portálu ekologických vozidel cleanvehicle.eu.

Nabídka, která je připravena například v kategorii úsporných osobních vozů, by ovšem nepotěšila bývalého českého ministra životního prostředí Martina Bursíka, který s velkou pompou pronajal pro svůj úřad hybridní vozy značky Lexus: za ideální považuje portál například dvoumístný Smart nebo Peugeot 107 z produkce kolínské TPCA.

Portál bude poskytovat také informace o právních předpisech týkajících se čistých a energeticky účinných vozidel na úrovni EU i všech členských států a rovněž přístup k technickým údajům z největší databáze vozidel v Evropě. Díky této internetové stránce se navíc usnadní i společné zadávání veřejných zakázek.

Na nových stránkách zjistí zadavatelé skutečné náklady na provoz

„Směrnice podpoří spolu s internetovými stránkami ekologické a energeticky účinné technologie, protože ukáže skutečné náklady na používání vozidel. Je třeba zvážit nejenom počáteční nákupní cenu vozidla, ale také jeho spotřebu energie a objem emisí znečišťujících látek po celou dobu jeho provozu,“ uvedl místopředseda Komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu.

„Naší politikou je zajímat se o všechny náklady, a proto má smysl zvolit si tu ekologičtější variantu. Tyto internetové stránky budou velkým přínosem pro vyhledávání právě těch ekologičtějších a úsporných vozidel,“ dodal.

Veřejný sektor už nesmí utrácet za neekologická vozidla

Směrnice vyžaduje, aby veřejný sektor využíval svoji kupní sílu ve prospěch ekologických a energeticky úsporných vozidel, a je tudíž „odrazovým můstkem“ pro dosažení cílů strategie Evropa 2020, pokud jde o energetickou účinnost, emise CO2 a energii z obnovitelných zdrojů.

Cílem je nasměrovat trh na ekologická a energeticky účinná vozidla a podpořit rozvoj a investice v tomto odvětví. Vyšší prodej pomůže díky úsporám z rozsahu snížit náklady a povede k postupnému zvyšování energetického výkonu a ke snižování dopadu na životní prostředí u celého dostupného vozového parku.