V místnostech budov vybavených rekuperačními jednotkami se nemusí kvůli větrání otevírat okna, což je výhodou hlavně v době smogu.

Podle zástupců klastru zajistí jednotky zvláště v zimních obdobích, v měsících zatížených smogem, čerstvý vzduch zbavený škodlivin venkovního vzduchu. Při rekuperaci je vstupní vzduch rovněž předehříván energií odpadního vzduchu, takže zároveň se snižují náklady na topení. „Předpokládáme, že díky studiím, které klastr začal zpracovávat, si první rekuperační jednotky pořídí školy už pro školní rok 2011–2012,“ dodal Macura.

Vznikne až 300 studií pro jednotlivé objekty

Novináře o tom informovali zástupci klastru. Předpokládají, že postupně by mohlo být zpracováno až 300 těchto studií. Jejich tvůrci příslušné škole navrhnou zařízení ve variantách, vyhodnotí je podle ekonomické náročnosti i vhodnosti pro konkrétní typ objektu.

„Každá studie bude zaměřena na daný objekt, měla by zhodnotit klady a zápory technologie i vyčíslit předpokládanou finanční náročnost a doporučit nejvhodnější systém,“ uvedl Petr Macura, technický manažer společnosti Intoza, členské firmy klastru.

Dokumentaci zpracovává VŠB-TUO, studie budou zdarma

Dokumentaci zpracovává Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, rovněž člen klastru. Pilotní studie se právě dokončuje pro základní školu Václava Košaře v Ostravě-Dubině. „Tam by byla jako nejvhodnější varianta decentrální, která je však finančně nejnáročnější,“ řekl Macura s tím, že v případě této školy se čtyřmi třídami by pořízení rekuperačních jednotek stálo 4,5 miliónu korun.

Studie jsou pro školy zpracovávány zdarma, o náklady 5 až 10 tisíc korun na jeden odborný materiál se podělí klastr a společnost Intoza. Rekuperační jednotky si však už budou muset školy pořídit samy.

„Předpokládáme, že na pořízení a instalaci jednotek by školy mohly získat dotace z evropských fondů,“ řekl výkonný ředitel klastru Jan Poledník. Podle zástupců klastru jsou sice v příslušné ose Operačního programu Životní prostředí peníze v současné době vyčerpány, v případě zvýšeného zájmu škol by ale mohly být alokovány z některé jiné prioritní osy.