Koncepci hodlá kraj v průběhu příštích týdnů a měsíců prezentovat odborníkům, školám, samosprávám i široké veřejnosti a v život uvést od září 2012.

„Na středních školách máme nyní 25 877 míst, sloučením škol a oborů chceme jejich počet snížit na 22 634,“ řekla včera novinářům vedoucí odboru školství krajského úřadu Jiřina Princová. Jak dodala, zrušeno by mělo být více než tři tisíce míst, i tak jich bude dostatek pro děti, jež budou vycházet ze základních škol. Zrušen ale nebude ani jeden z oborů.

Školy v sedmi městech opustí dosavadní objekty, bude se propouštět

Spolu se slučováním škol půjde i opouštění objektů v sedmi městech kraje, kde nyní školy sídlí. Propouštět se budou i pedagogové. „V roce 2007 bylo v celém kraji více než 9500 učitelů na všech stupních vzdělávání, letos 9066. Počítáme, že se jejich počet sníží o další asi čtyři stovky,“ podotkla Princová.

V koncepci, kterou kraj připravil, se počítá například s omezením počtu tříd víceletých gymnázií. To totiž umožní sloučení gymnázií například v Jablonci nad Nisou anebo mimoňského s českolipským. Počty tříd čtyřletých gymnázií přitom zůstanou zachovány.

Přesuny se dotknou i libereckého gymnázia Na Bojišti, kde se učí děti v šestiletém programu. Ten bude přesunut na Gymnázium F. X. Šaldy. Škola Na Bojišti, kde je ještě střední odborná škola, přijde i o své pedagogické lyceum, které se přesune na gymnázium v Jeronýmově ulici.

Na frýdlantském gymnáziu chce kraj zrušit vyučování v osmiletém programu a přesunout gymnázium pod Střední hospodářskou a lesnickou školu. „Nemá smysl, aby ve městě byly dvě slabé střední školy, když z nich můžeme udělat jednu silnou při zachování oborů,“ doplnil náměstek pro školství Radek Cikl (ČSSD).

Na Semilsku plánuje kraj přesunout obory harrachovské střední školy pod Integrovanou střední školu ve Vysokém nad Jizerou. V Liberci zase hodlá Střední textilní školu přesunout pod Střední školu gastronomie a služeb. „Bohužel jsme sice jediní v republice, kdo tento obor vyučuje, ale produkujeme absolventy, kteří nemají uplatnění na trhu,“ shrnula Princová. Do budovy v Tyršově ulici, kde nyní sídlí textilní průmyslová škola, by se měla přesunout Střední zdravotnická škola a uvolnit tak objekt na Sokolovském náměstí, kde je v nájmu.

Nejkomplikovanější situace je na Českolipsku, kde se dál výhledově plánuje sloučení kamenickošenovské sklářské školy s novoborskou. „V tomto regionu je problém v oborovosti, protože zde chybějí obory pro dívky a je tady málo maturitních oborů,“ shrnula Princová. Vzniknout by zde proto měly nové maturitní obory – kosmetička a kadeřnice.