Pod označením Teen Age University, zkráceně TAU, se skrývá netradiční vzdělávání žáků a středoškoláků, které probíhá v univerzitních posluchárnách, laboratořích, počítačových učebnách či sklenících pod přímým vedením vysokoškolských pedagogů.

Desítky středoškoláků a dětí ze základních škol si tak mohou zcela bezplatně vyzkoušet, jak probíhá studium na vysoké škole, co obnáší imatrikulace, jak se bádá v laboratoři a diskutuje na přednáškách, jaký význam má index a jak probíhá promoce s předáváním diplomů.

Druhý ročník TAU, který univerzita realizuje v rámci projektu „To je věda, seznamte se“, přináší nové, zajímavé programy.

Co se z pohádek nedozvíme

Prorektorka Alena Chvátalová, která má projekt na starosti, říká: „Ti nejmenší se mohou těšit na nové přednášky, jako např. Kouzla a magie středověku, Nebe hřmělo a země se třásla nebo Co se z pohádek nedozvíme, aneb život šlechticů a šlechtičen.“ Z loňského roku pokračují úspěšné programy Putování od plejtváka k masožravce, Poznávání mikrosvěta, Cesta po stopách mistra Leonarda aj.

„Ti starší, převážně již středoškoláci, pak mohou vybírat z nabídky letních škol, korespondenčních seminářů, přednášek nebo celoročních kroužků např. z astronomie, geografie či programování,“ dodává vedoucí projektu.

Děti si mohou vybrat témata, která je nejvíc zajímají

Všechny zúčastněné fakulty, filozofická, pedagogická, přírodovědecká a fakulta výrobních technologií a managementu, chtějí v rámci TAU zprostředkovávat dětem především radost z poznávání, objevování a vlastní tvořivé činnosti. „Projekt dětské univerzity je proto koncipován jako volný cyklus přednášek, dílen, her, terénního pozorování či laboratorního experimentování, který umožňuje dětem vybrat si témata, která je nejvíce zajímají,“ upřesňuje manažerka projektu Erika Nguyenová.

Přihlášky mohou uchazeči o studium podávat průběžně až do naplnění kapacity (ti nejmenší začínají již 22. 9. 2010 slavnostní imatrikulací). Další podrobnosti jsou uvedeny zde.