Na konferenci vystoupí reprezentanti institucí a organizací, jež podporu inovací přímo zajišťují či ovlivňují, zástupci významných českých firem, kteří pohovoří o svých zkušenostech s podporou inovací ze strany státu či evropských fondů, a také politici, tedy ti, kdo nejvýrazněji ovlivní podobu podpory po roce 2013.

“Inovace hrají při posilování konkurenceschopnosti významnou roli. Proto jsme se rozhodli uspořádat tuto konferenci. Zájemcům tak umožníme, aby se dozvěděli více informací z praxe, ale mohli si také poslechnout, jaké další možnosti mohou využít. Ať už v následujících několika letech, a nebo po roce 2013, kdy začnou platit pravidla, která svými jednáními nastaví stávající politická reprezentace,” shrnul nejdůležitější cíle akce Michal Zálešák, výkonný ředitel Czech ICT Alliance.

“Jsem přesvědčen, že podobné akce mohou významně přispět nejen k podpoře inovací, ale také se stát dobrým základem pro diskusi o podmínkách podpory inovací po roce 2013, které se kvapem blíží,” ocenil konferenci Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR.
“Z vlastních zkušeností vím, jak významně může finanční podpora ovlivnit inovace v podniku
a nepřímo i jeho konkurenceschopnost a postavení na trhu. Invex Forum, které letos navíc probíhá jako součást Mezinárodního strojírenského veletrhu, je ideálním místem, kde lze o této problematice hovořit,” dodal.

„S podporou z evropských strukturálních fondů se v uplynulých letech českým firmám podařilo udělat velký krok kupředu – přestaly se zaměřovat jenom na výrobu a začaly využívat evropské fondy ke spolufinancování svých inovativních projektů z oblasti výzkumu, vývoje a služeb. Díky nim získává naše ekonomika tolik skloňovanou přidanou hodnotu. Proto považuji za důležité vytvořit podnikatelům odpovídající podmínky k tomu, aby mohli k rozvoji České republiky přispívat i po roce 2013,“ upozorňuje Miroslav Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest.