V rámci projektu budou v obou hvězdárnách vytvořeny podmínky pro odborné vzdělávání, přípravu na vědeckou práci i pořizování a zpracování experimentálních dat. Žáci základních a středních škol z obou zemí se také zúčastní výměnných studijních stáží. Vytvořené vzdělávací programy a pořízené vybavení budou nabízeny i středním školám v regionu jako netradiční možnost dalšího prohlubování znalostí a dovedností.

"Studentům umožní přímý kontakt a práci na odborných pozorovatelských programech, učit se a osvojovat základní principy odborné, vědecké a technicky náročné práce. Seznámí se také s principy zpracování, vyhodnocení a publikování získaných dat a poznatků," poznamenal Ondruš.

Zlínský kraj se prostřednictvím své příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí hodlá s projektem ucházet o peníze z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - SR 2007 - 2013. "V případě úspěšného schválení projektu bude financováno 513 000 korun z EU a zbylých 320 000 korun z rozpočtu Zlínského kraje," uzavřel náměstek.